Excursies 2014, klik hier
Bekijk hier de excursies
Meer weten?
Klik hier
Op de hoogte blijven van de excursies
Meldt u aan voor de nieuws brief!
Banner

FOGOL NIEUWS

Verslag Lustrum excursie Vogelwacht Utrecht 8 juni 2013

Verslag Lustrum excursie Vogelwacht Utrecht 8 juni 2013

Lees hier het verslag geschreven door Johan Barth

2014: geen topper vaartocht in Maart met de ms Friesland

Dit jaar organiseren we geen vaartocht in maart met de ms Friesland. De afgelopen jaren waren een groot succes. Maar toch merken we dat velen deze vaartocht al eens gemaakt hebben en daarom slaan we nu minimaal een jaar over. Als u nog eens mee wilt varen laat het gerust weten of meld u aan voor de nieuwsbrief. Waarschijnlijk staat deze vaartocht in 2015 wél weer op het programma.

Er wordt gewerkt aan het programma met de vogel zeilexcursies, deze komen in de loop van 2014 op de website.

Speciale aanbieding voor opvarenden

Vogels voor elke dag

Veel vogels zie je al wanneer je door je eigen omgeving fietst of wandelt. De merel, de huismus en de ekster kent iedereen. Maar hoe heten die andere soorten? In dit boekje introduceert auteur Johan Bos op originele en aanstekelijke wijze ruim 75 soorten die iedereen goed kan herkennen en onthouden.
Klik hier voor meer informatie

aanbieding

Het programma voor de vogelvaartocht is bekend

Het programma voor de vogelvaartocht is bekend, lees hier meer over wat u naast het vogels kijken nog meer kunt verwachten.

Wilt u zien hoe het IJsselmeer er op 16 januari 2012 van boven uit zag? Rob Buiter vloog mee met een vliegtuigtelling van Mennobart van Eerden voor een reportage van Vroege Vogels en maakte hiervan een aantal foto's. Scroll voor deze foto's naar onder op de programma pagina. lees meer..

Verkrijgbaar aan boord, de Noord-Hollandse Broedvogelatlas

Deze atlas geeft u een overzicht van de broedvogels van Noord-Holland, waarbij de inventarisatie het werk is van honderden vogelaars, actieve amateurs en professionele vogeltellers. In de atlas treft u van elk van de 152 broedende soorten een stippenkaart aan, die het aantal en de verspreiding aangeeft en een kleurenfoto met een tekening, waardoor u deze gemakkelijk herkent. Naast de soortbeschrijving staan er in de atlas algemene hoofdstukken, zoals de verandering in het landschap en het effect van natuurbescherming. De opbrengst van de atlas gaat naar het boekenfonds, hiermee worden weer toekomstige boeken gefinancierd. Het boek is te koop tijdens de vogelvaartochten, of klik hier.

FOGOL in het nieuws

'Ambassadeur' Natura 2000 zelf getoetst
Aandacht voor FOGOL op de Natura 2000 site